Villastängsel 1000

Nätet monteras med två stagtrådar i över- och underkant på stängselstolpar. Trä först nätlinjalen genom maskorna i änden på nätrullen och fäst med blindnit/skruv och klammer i ändstolpen. Spänn nätet hårt och fäst nätet temporärt i den övre stagtråden. Fäst nätet på mellanstolpen med blindnit och klammer. Fäst därefter nätet permanent mot stagtrådarna. Varje maska runt övertråden och varannan på undertråden.

Art nr: N105025SM25
Beteckning: 1000x50x2,5/2,0-25 SM
Längd: 25 m
Höjd: 1000 mm
Färg: Mörkgrön