Villastängsel 800

Nätet monteras med två stagtrådar i över- och underkant på stängselstolpar. Trä först nätlinjalen genom maskorna i änden på nätrullen och fäst med blindnit/skruv och klammer i ändstolpen. Spänn nätet hårt och fäst nätet temporärt i den övre stagtråden. Fäst nätet på mellanstolpen med blindnit och klammer. Fäst därefter nätet permanent mot stagtrådarna. Varje maska runt övertråden och varannan på undertråden.

Art nr: N085025SM10
Beteckning: 800x50x2,5/2,0-10 SM
Längd: 10 m
Höjd: 800 mm
Färg: Mörkgrön