Villastängsel VFZ

Nätet monteras med två stagtrådar i över- och underkant på stängselstolpar. Trä först nätlinjalen genom maskorna i änden på nätrullen och fäst med blindnit/skruv och klammer i ändstolpen. Spänn nätet hårt och fäst nätet temporärt i den övre stagtråden. Fäst nätet på mellanstolpen med blindnit och klammer. Fäst därefter nätet permanent mot stagtrådarna. Varje maska runt övertråden och varannan på undertråden.

 

Finns i höjderna 800mm, 1000mm samt 1200mm. Rullängd 25m.

 

Beteckning: N-800x50x2,5mm -25m / N-1000x50x2,5mm -25m / N-1200x50x2,5mm -25m
Längd: 25 m
Höjd: 1000 mm
Färg: Varmgalvaniserad