Häggroth Stängsel AB

Viltstängsel

För att våra större vägar ska vara säkra mot viltolyckor, krävs stängsel av högsta kvalitet. Hel vertikaltråd, den unika SAFE-lock-knuten och S-knuten är den bästa lösningen.